MasthuggsTeatern

MasthuggsTeatern bildades 1992 (då under namnet En Annan Teater) och är en av landets största fria teatrar.
Vi spelar teater för barn, unga och vuxna, både uppsökande och på vår hemmascen i Masthugget. Vi vill vara en röst i det offentliga rummet, och tror att konsten kan förändra människors sätt att tänka och känna, och därmed världen. Masthuggsteatern utforskar i huvudsak två formspråk: Den utåtriktade lekfulla teatraliteten, och gränsöverskridande blandformer.

Hemsida: www.masthuggsteatern.se