Atalante

Sedan 1987 har den konstnärsdrivna scenen Atalante varit en uppskattad mötesplats bland både artister och publik.

Atalante är en konstnärsdriven scen och en mötesplats där det nyskapande och experimentella uppmuntras. I fokus står den samtida scenkonsten med nutida koreografi och experimentell musik, men vi presenterar även teater, film, konst, performance, opera och festivaler. Atalante är en intim scen med 88 sittplatser där publiken kommer nära det som sker på scenen. Det är en uppskattad mötesplats bland både artister och publik och erbjuder ofta upplevelser utöver det vanliga. Det är en plats för kulturdebatter, samtal och konstnärlig forskning. Scenen startades 1987 och idag är Atalante ett starkt kraftcentra inom Sveriges dans- och konstliv.

Hemsida: www.atalante.org