Övriga teatrar

Som ansvarig för Teaterstråket vill Teatercentrum även lyfta fram de många andra fantastiska medlemsteatrar som förgyller Göteborgs teaterliv från scener utanför stråket.

Abnorm Scenkonst
www.abnormscenkonst.se

ADAS musikaliska teater Göteborg
www.adasmusikaliskateater.se

Allikateatern Göteborg
www.allikateatern.nu

Big Wind Göteborg
www.bigwind.se

Crowd Company Göteborg
www.crowdcompany.com

Jag är här nu! Göteborg
www.jagarharnu.se

Pelikanteatern Göteborg
www.pelikanteatern.se

Teater ACTA Göteborg
www.teateracta.se

Teater Albatross Ätran
www.teateralbatross.se

Teater Eksem Göteborg
www.teatereksem.se

Teater Marang Göteborg (ej hemsida)
marang@bredband.net

Teateri Jönköping
www.teateri.com